گاهی...

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود گاهی نمیشود،نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

گاهی گدایی،گدایی،گدایی و بخت نیست گاهی تمام شهر گدای تو میشود

/ 3 نظر / 66 بازدید
shabnamii

حکمت خدا رو گاهی نمیشه فهمید...ولی نطمئن هستم ک ب نفع ماست😊