زندگی بی ملال

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد

که تا آخر عمر هم بدوی

چیز های جدیدی هست که هنوز می توانی

حسرتشان را بخوری

پس یه جاهایی در زندگیت ترمزدستیت را بکش

بایست و زندگی کن.

دوشنبه 1397/2/31 ساعت 07:40

/ 1 نظر / 44 بازدید