چند بیت شعر

گر تن بدهی،دل ندهی کار خراب است

چون خوردن نوشابه در جام شراب است


گر دل بدهی،تن ندهی باز خراب است

اینبار نه جام است و نه نوشابه،سراب است


اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند

چون دغدغه مردم این شهر حجاب است


تن را بدهی،دل ندهی فرق ندارد

یک آیه بخوانند،گناه تو ثواب است


ای کاش که دلقک شده بودم نه شاعر

در کشور من ارزش انسان به نقاب است


(فروغ فرخزاد)
یکشنبه 19 فروردین 1397 ساعت 10:30

/ 0 نظر / 56 بازدید